Rybnik - Nowiny Rybnickie – Rybnickie.pl
Z miasta

Projekt parku kulturowego „Centrum Starego Rybnika”

Od połowy czerwca br. trwa 100-dniowa dyskusja publiczna na temat powstania parku kulturowego „Centrum Starego Rybnika”. W trakcie zaplanowanych spotkań informacyjnych opowiemy czym jest park kulturowy i jaki obszar obejmie w Rybniku. Chcemy też usłyszeć Państwa komentarze na temat tego ważnego dla miasta projektu.

Projekt uchwały w sprawie parku kulturowego powstanie na początku 2024 roku. Będzie zawierał rekomendacje wynikające z analizy uwag i propozycji mieszkańców, które pojawią się w 2023 roku. Stworzony w ten sposób projekt uchwały zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych.

– Park kulturowy jest jedną z pięciu prawnych form ochrony zabytków w Polsce. Wyjątkowość tej formy ochrony polega na tym, że można nią objąć historyczny obszar, na którym znajdują się zabytki, zieleń, a także obiekty współczesne, a o jej wprowadzeniu oraz zakresie decydują miejscy radni, czyli przedstawiciele mieszkańców – mówi Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku.

– Rybnik posiada taki obszar, o średniowiecznym rodowodzie, wyjątkowy pod względem historii, układu przestrzennego oraz obiektów zabytkowych z różnych epok, które możemy podziwiać. Mamy tutaj prawdziwe ikony architektury, znane poza granicami miasta, takie jak chociażby Bazylika Świętego Antoniego czy Teatr Ziemi Rybnickiej. Ten obszar to centrum starego Rybnika – przekonuje Henryk Mercik.

Co to jest park kulturowy?

Park kulturowy to jedna z form prawnej ochrony dziedzictwa w Polsce. Działa na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z lipca 2003 roku. Ustanowienie takiego obszaru w danym miejscu zdecydowanie poprawia skuteczność ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, podnosi standard życia i gospodarowania różnymi zasobami. Stwarza nową jakość, przynosząc wymierne korzyści mieszkańcom i przedsiębiorcom, wpływa pozytywnie na renomę oraz rozwój różnych sektorów gospodarki: turystyki, usług, handlu, kreatywnych działań społecznych i edukacyjnych. W ciągu ostatnich 20 lat powstało w Polsce 41 parków kulturowych, w tym 4 w województwie śląskim, są to: Stare Miasto i Grobla w Bieruniu, „Hałda Popłuczkowa” w Tarnowskich Górach oraz cmentarz żydowski w Żorach.

Przyczyny i cele utworzenia parku kulturowego w Rybniku

Centrum Rybnika może pochwalić się zróżnicowanym krajobrazem kulturowym i na równi z tak pięknymi miastami, jak Kraków czy Wrocław, spełnia kryteria niezbędne do utworzenia parku. Od najstarszego kościoła parafialnego na Górnym Śląsku z XII wieku, po najwyższą świątynię z XX wieku – rybnicki krajobraz mieni się niezwykłymi śladami dziedzictwa. Władze Rybnika powracają do planu utworzenia Parku Kulturowego sprzed kilku lat, aby zapewnić najlepsze utrzymanie i wysoki konserwatorski standard najcenniejszym obszarom zabudowy i terenom zielonym w śródmieściu.

100 dni rozmów, spotkań i dyskusji

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji publicznej na temat powstania parku kulturowego „Centrum Starego Rybnika”. Konsultacje potrwają do 20 września 2023 r. Wszystkie głosy zebrane w trakcie kampanii będą stanowić niezbędny element przygotowań do uchwalenia Parku w 2024 roku. Informacje o planowanych spotkaniach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Miasta.

Poznaj więcej wiadomości w serwisie aktualności lokalnych.