HISTORIA FILIPA ZŁEGOKOTA
Najstarszy znany okres życia Złegokota sięga czasów przedwojennych. Jego prawdopodobnym miejscem pochodze- nia są dawne polskie kresy wschodnie, chociaż mógł on dotrzeć tam z jeszcze dalszego wschodu ...więcej!