table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 height=7>
 
 • Bywalec Rybńicki
 • 200 wybornych bildůw Rybńika!
 • Stare mapy Rybńika!
 • Silheřovice!
 • Rybnik
  STARE DOMY
  W Rybniku możemy zaobserwować wiele starych domów. Duża liczba spo¶ród nich ma ponad 100 lat. W Rybniku sporo się buduje, powstaj± budynki nowoczesne, niekiedy w miejscach starych. Nie zawsze można się cieszyć z tej nowoczesno¶ci...
  BILDY RYBŃIKA
  rybnik
  Pjykny /30
  rybnik
  Žywy /27
  rybnik
  Kůnski /52
  CO SAM ZNOJD¬EŠ
 • informacyje CO? KAJ? KEDY?
 • kerůnkowskoz DO WŠYŃD¬E
 • rybńicke SUOWOTOKI
 • artikele WYŽEROKI GRAFŮW
 • igry,rybnikigrački,rybnikwice UŮMrybnikGŮWKA
 • ČEGO SAM ŃY MO
 • suchych faktůw uo mje¶će
 • wjelgich baz adresůw w firm
 • ćyńžkich tekstůw a pjyńactwa
 • lańa wody a zapchajdĽur
 • JAK ¦E PORUŠOĆ
 • Na Ľymji - rowerem.w.pl
 • Po wodĽe - ref.rybnik.pl
 • Wrybniklufćerybnik-rybnikaeroklub.rybnik.pl
 • Wrybnikinternecy - Kerůnkowskoz
 • E-CAFE W RYBŃIKU
 • NetStudio - ul. Ko¶ciuški 24
 • ZABŮJCA CIGARETŮW
  Zabůjca Cigaretůw poluje na stouůwce študynckij a "ga¶i" nauůg. Prosta igra s morauym ;)! Zagrej!
  POLECAMY WWW
 • Stodoły - hotel we Rybńiku
 • naGRUNCIE.pl
 • Obec Rybník
 • ¦lůnsk w internecy!
 • K.S. Ynergetyk ROW Rybńik
 • Forům Disco Night Action
 • Pyrsk! ¦lůnske wice
 • Gůrny ¦lůnsk na bildah

 • Redaguje do kupy:
  Rybńicki Team
  Kůntakt e-mail:
  info@rybnicki.com
  Kůntakt pantoflowy:
  GALWAY, Brudńoka 4, Rybnik
  rybnik
  rybnik
  WODECKI: PŘAJA RYBŃIKOWI
  Woš uojćec je s UaĽisk Rybńickich, čy důma godauo ¶e po ¶lůnsku?
  Zbigńew Wodecki: - To bůuy trudne powojynne časy a kedy uojćec překludĽiu ¶e do Krakowa, starou ¶e račyj godać jyno po polsku. Co wcale ńy smjyńo faktu, žech na¶ůnk ¶lůnskům godkům za koždym rozym, kedy jeĽdĽyli'my cugůma we strůny jigo familyje. To bůua rajza s pře¶adkůma - Katowice, Jostřymbje - a wdycki syšou wašo godka. Pjerše wspůmńeńy to stařik, kery igro s wnukym w škata na walizce we předĽale. Mjou'ech wtedy jake¶ 7-8 lot...
  We UaĽiskach tyž krůlowou ¶lůnski?
  - Wšyjscy "godali" zamiast "mówić". Poza tym sam zakochou žech ¶e we muzyce - do dĽi¶oj pamjyntům tukejšo stražacko uorkestra dynto - rad ji suchou. Do wšyjstkich ¦lůnzokůw mům ješče jedno ćekawostka - we ča¶e wojny mama bez jaki¶ čas mješkoua we Katowicach a moja ¶estra, kero ¶e wtedy urodĽiua, do 9 roka žyćo godaua jyno pů ńymjecku.
  Wy¶će ¶e naučyli godać?
  - Trocha tam umja, nale ńy podyjmuja ¶e roli znowoka. Poza tym ¶lůnsko godka je uo wjela uatwijšo niž polsko.
  Uatwijšo?
  - Jerůńy, no přeca "Kaj idĽeš?" uo wjela uatwij podĽeć ńiž "Dok±d idziesz?", pra?
  Ńu mo tych wšyjskich "dĽ", "č" a "Ľ".
  - Uo to idĽe. Jak'bych mje¶ůnc pomješkou we ¦lůnsku, to'bych cheba tak na¶ůnk ¶lůnskym, iže trudno by bůuo poznać, co žech je s Krakowa.
  Uodwjedzoće strůny uod uojca familyje?
  - DĽi¶oj ńystety jyno přejazdym. Uostatńo pojechou na smyntoř - bůu žech zaskočůny wjela je Wodeckich, kerych tam pochowano. Značńy čyń¶ći bywům we Katowicach u ¶estry, kero mješko ńydalyko růnda Mikouowskigo.
  Moće we ¦lůnsku swoji ulubiůny plac?
  - Pedza wicym, že akurat při růndĽe Mikouowskym we Katowicach čuja ¶e jak nad mořym. Uočywi¶će jyno wtedy, kedy zawřa uočy a wyobražům se, iže tyn šnur autůw to morske fale. Tak po prowdĽe, to přaja Rybńikowi a jigo uokolicům. Roz, skuli tygo co mům syntyment do regjůnu, s kerego pochodĽyu uojćec, a poza tym je peuyn wyborńy zachowanych, uodnowiůnych domkůw budowanych na wzůr ńymjecki. Tego ńy mo ńikaj indĽi we Polsce.
  Echo Miasta, Łukasz Buszman 2007.08.01, "Trocha umja godać"
  W PORTALU NA POWOŽŃY
  Žyće we Rybńiku:
 • Wyžeroki grafůw - artikele
 • Suowotoki - forům
 • Zdařyuo ¶e...
 • Arheologyja:
 • Stare mapy Rybńika
 • Rybńik Moje Mjasto:
 • Napiš uo Rybńiku
 • W PORTALU NA AKTYWŃY
  Uobač w Rybńiku:
 • 10 nojsrogšyh Ľawisk!
 • Rajzy po uokolicah:
 • Na ser do Silherovic!
 • Na nale¶ńiki do Glajwic!
 • Ruš ¶e:
 • Puywańy
 • Jozda
 • Igry grupowe
 • Sprawno¶
 • W PORTALU NA SWOBODŃY
  Magičny Rybńik:
 • Rybńicke legyndy a mity
 • Popkultura:
 • Nowe tryndy a gadžety
 • Strefa Psyho:
 • Hiper-igrački
 • Hiper-porady
 • Hiper-nauka
 • rybnik
  NOWE FOTOGALERYJE!
  rybnik rybnik rybnik Zaprašůmy do třeh nowych fotoreportařy a nowych bildůw w in. galeryjah!
  ŠTARTUJ ZE KERŮNKOWSKOZYM!
  Přirychtowali'my do Ćebje špećalno rybńicko zajta štartowo. Jak ustawiš jům na swojym kůmputyře w prosty sposůb přejdĽeš do swojigo kůnta e-mail, rybńickih portali, sprowdĽiš rozkuad jazdy, wy¶leš SMS atp. ...wjyncyj!
  rybnik
  Mail rybnikRybnicki,Onet,WP,o2
  SMS rybnikEra, Orange, Plus
  rybnikJozda rybnikZTZ,rybnikMZK,rybnikPKS,rybnikPKP
  COrybnikD¬I¦rybnikMŮMY
  , - pogoda
  FORŮM A CHAT
 • Forům Rybńik w GW
 • Forům rybnik.pl
 • Forům rybnik.com.pl
 • Čat w interia.pl
 • Suowotoki w Rybńickym
 • CAJTŮNGI
 • Dz.Zachod.
 • G.Wyborč.
 • Řečposp.
 • S. Express
 • Fakt
 • Nowiny
 • Překrój
 • Polityka
 • Wprost
 • Angora
 •  MAGIČNY  RYBŃIK
   ŠPORT  I  TURYSTYKA
   POPKULTURA
   STREFA  PSYHO
   RYBŃIK  MOJE  MJASTO
   ARHEOLOGYJO
   KERŮNKOWSKOZ
  REKLAMA
  Firma Usugowo- Turystyčno "GUNAR"
 • rajzy školne  
 • kolůńe
 • wčasy krajowe
 • zagrańične
 • YMPREZY 2007
 • Rybn.rybnikCentrům Kultury
 • Muzeům we Rybńiku
 • D.rybnikKultury Chwauowice
 • D.rybnikKultury Bogušowice
 • Biblijioteka Publično
 • MOSiR Rybńik
 • Kino "Apollo"
 • FILIP ZUYKOT
  rybnik
  W RA¬E ČEGO
 • Kůntakty alarmowe
 • Jak uńiknůnć woja
 • Bezpječyństwo e-mail
 • TOTALIZATOR
 • Wyńiki LOTTO
 • INKŠE ĆEKAWE
 • www.rybnik.pl
 • www.rybnik.com.pl
 • www.rybnik.eco.pl
 • www.forum.rybnik.pl
 • rybnik
  po polsku
  REKLAMA
  PYRSK Śląski Otwarty Katalog Stron
  Zobacz ¦l±sk!

  do góry  
  rybnik© Copyright by Rybńicki Team 05-07