Rybnik - Nowiny Rybnickie – Rybnickie.pl
INWESTYCJA

Muzeum pary w szybie „Kościuszko”

Trwają prace modernizacyjne i rewitalizacyjne budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, będącego częścią Zabytkowej Kopalni Ignacy. Wkrótce rozgości się tutaj wystawa nawiązująca do historii tego miejsca i pary jako źródła energii wykorzystywanego w przemyśle.

Wyjątkową atrakcją tego miejsca będzie możliwość zobaczenia pracującej maszyny parowej z roku 1920 produkcji Linke-Hofmann-Werke AG Breslau o mocy 1800 (KM) koni mechanicznych. To najważniejszy i najdroższy eksponat planowanej wystawy.

Sama wystawa będzie miała charakter centrum nauki - zwiedzający będą mogli poszczególne stanowiska poznawać empirycznie. Zaprojektowano je w taki sposób aby stanowiły oddzielne zagadnienia tematyczne, a zarazem stanowiły spójną całość związaną z para i przemysłem. Bogactwo nowatorskich rozwiązań i użycie multimediów uczynią ten obiekt interesującym dla zwiedzających. Ambicją miasta jest by rocznie skorzystało z tego miejsca co najmniej 20 tys. zwiedzających.

Na modernizację nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” miastu udało się uzyskać unijne dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł. Warto przypomnieć, że inwestycja uzupełnia wykonane we wcześniejszych latach modernizacje wieży ciśnień, budynku stolarni i maszynowni szybu „Głowacki” oraz trwającą kompleksową modernizację budynku byłej sprężarkowni, która przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności mieszkającej w pobliżu kopalni.

To jednak wciąż nie koniec procesu modernizacji pokopalnianego kompleksu. W planach jest jeszcze atrakcyjne zagospodarowanie terenu pomiędzy poszczególnymi budynkami tak, aby stanowiły one atrakcyjną całość dla odwiedzających, tworząc industrialny plac zabaw i rozrywki dla dzieci.