Rybnik - Nowiny Rybnickie – Rybnickie.pl
REWITALIZACJA

Plac przed pocztą zyska atrakcyjną formę

Kolejny fragment śródmieścia Rybnika zyska zupełnie nowy wygląd – estetyczna metamorfoza czeka plac przed główną pocztą, nieopodal budynku urzędu miasta.

Dziś, teren zlokalizowany u zbiegu ulic Pocztowej, Chrobrego, Korfantego i Zamkowej nie zachęca do przyjemnego wypoczynku – przejścia i ławki wydzielone betonowymi donicami i obsadzone gęstymi krzewami sprawiają dość ponure wrażenie. Nowe zagospodarowanie tego obszaru ma być też odpowiedzią na prośby mieszkańców dotyczące problemu z osobami bezdomnymi, które na tym placu właśnie się lokowały korzystając z osłony, którą dawało dotychczasowe urządzenie tego miejsce. Nowy pomysł otworzy ten teren, uczyni go bardziej otwartym i estetycznym.

Dlatego już za kilka tygodni zobaczymy zupełnie nowe oblicze tego miejsca – wymieniona zostanie tam nawierzchnia, powstaną nowe, drewniane siedziska, nawiązujące stylem do istniejących w pobliżu parkletów.

Projekt nowego placu ma na celu uprządkowanie terenu, poprawę estetyki oraz warunków komunikacji. Projektowane zagospodarowanie ma podkreślać rangę miejsca jako przestrzeni publicznej, dzięki wysokiej jakości wykończeniom, kompozycji zieleni oraz elementów małej architektury (m.in. drewniane ławki i siedziska, stojaki rowerowe, kosze na śmieci). Centralny punkt placu stanowić będzie nowe w tym miejscu drzewo – platan klonolistny – które korzystnie wpłynie nie tylko na odbiór wizualny przestrzeni ale i na komfort użytkowania tego miejsca.

Projekt zakłada poprawę warunków komunikacji pieszych, zapewnienie spójnego wizerunku i formy architektonicznej, lokalizację elementów małej architektury, kompozycje zieleni, wymianę części nawierzchni oraz krawężników.

Prace przy zagospodarowaniu placu ruszą w przyszłym tygodniu i potrwają około 3 tygodnie. Wykonane zostaną połączonymi siłami służb miejskich: Rybnickie Służby Komunalne wykonają prace związane z nawierzchnią, Zarząd Zieleni Miejskiej zajmie się zazielenieniem terenu, a Zakład Gospodarki Mieszkaniowej budową drewnianych siedzisk.